Školicí středisko - KURSO

Publikacje

Typy oprávnění G1, G2, G3

Povolení udělená SEP, PSE, SIMP, SITPS umožňují pracovat se zařízeními, instalacemi a sítěmi ve třech různých kategoriích.

Rozlišujeme následující typy oprávnění:

  • G1 - zařízení, instalace a energetické sítě, které vyrábějí, zpracovávají a spotřebovávají elektřinu
  • G2 - zařízení vyrábějící, zpracovávající, přenášející a spotřebovávající teplo a další energetická zařízení
  • G3 - zařízení, instalace a plynárenské sítě vyrábějící, zpracovávající, přepravující, skladující a spotřebovávající plynná paliva

Během školení G1, G2, G3 získají účastníci komplexní znalosti o skupině dle vlastního výběru. Součástí hodin jsou i cvičení, díky nimž se účastníci naučí, jak získané vědomosti uvádět do praxe.

Povolenky jsou vydávány na dobu 5 let. Po skončení tohoto období je nutné absolvovat další školení s připomenutím problematiky a rovněž absolvovat test znovu.

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

1 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38