Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Ładowarki teleskopowe

Przechodząc obok miejsc budowy, często możemy zauważyć ładowarki teleskopowe. Mając na uwadze ich wszechstronność oraz znaczenie dla wsparcia realizacji zadań, przedsiębiorcy coraz częściej przekonują się do ich usług. Ładowarki teleskopowe służą do podnoszenia i transportowania ładunków za pomocą wideł. W miejscu pracy często zdarzają się sytuacje, w których maszyny podnoszące zawodzą, ze względu na brak możliwości dotarcia do miejsca docelowego. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem dla takich problemów będzie właśnie ładowarka teleskopowa posiadająca wysięgnik. Kolejny problem, z którym można spotkać się w miejscu pracy, to nierówny teren. Tutaj również ładowarka teleskopowa świetnie sobie poradzi, m.in. dlatego, iż posiadają napęd na cztery koła.

Zastosowanie ładowarki teleskopowej obejmuje nie tylko podnoszenia ładunków. Służy ona również jako dźwig. Ładunki podnoszone są od góry, a nie od dołu. Ładowarki teleskopowe są również stosowane w przemyśle, ogrodnictwie, budownictwie, pracach komunalnych czy rolnictwie. Przykładem zastosowania jest załadowanie obornika na rozrzutnik. Dodatkowo, ładowarki teleskopowe spełniają się przy zadaniach, takich jak transport stalowych konstrukcji, elementów betonowych, drewna, kamieni czy ziemi. Dzięki zastosowaniu platform roboczych istnieje możliwość szybkiego przekształcenia ładowarek w podnośniki ułatwiające prace na dużych wysokościach.

Istnieje możliwość zdalnej obsługi ładowarek teleskopowych za pomocą pilota radiowego. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie sterować maszyną spoza kabiny operatora. Dodatkowo ładowarki teleskopowe wyposażone są w funkcje obrotu wokół własnej osi co znacznie poprawia ich właściwości użytkowe.

Kategorie ładowarek teleskopowych

 • Rodzaj wysięgnika,
 • Rodzaj podwozia,
 • Rodzaj podwozia oraz wysięgnika m.in. ładowarki teleskopowe oraz kołowe

Ładowarki kołowe są stosowane w branży budowlanej. Z ich pomocą można wykonywać ruchy wyłącznie w jednej płaszczyźnie Zaletą tych maszyn jest duża zwrotność. Wykorzystuje się je do robót ziemnych – na łyżkę ładowany jest urobek, który jest transportowany na niedużą odległość. Sporo zależy od umiejętności i sprawności operatora, ponieważ na łyżkę można nabrać ograniczoną objętość materiału. Ładowarki teleskopowe, charakteryzują się ruchomą tylną osią oraz przechyłem do 30 stopni. Kolejną zaletą jest umiejscowienie ładowarki po jednej ze stron, co wpływa pozytywnie na widoczność podczas pracy. Do obsługi ładowarki teleskopowej są potrzebne specjalne uprawnienia.

Ładowarki teleskopowe obrotowe – są wyposażone w podpory przednie i podpory tylne. Ładowarka tego typu obraca się. Ładowarki obrotowe są wykorzystywane do wykonywania zadań, takich ja jak podnoszenie różnego rodzaju ładunków i podawania ich w konkretne miejsce na wysokości. Najbardziej sprawdzają się w budownictwie, przemyśle czy przy wycince drzew. Maszyny typu teleskopowego potrzebują dużo miejsca na placu budowy. Mogą podjeżdżać do miejsca załadunku tylko z przodu. Zadaniem operatora jest ustawienie maszyny tak, aby skorygować ruch, schować teleskop, podpory i przestawić ładowarkę pozwalającą mu sięgnąć z ładunkiem. Ładowarki teleskopowe sprawdzają się tam, gdzie praca odbywa się w jednym miejscu np. przy budowie mostów. Dzięki obracającemu się teleskopowi oraz kabinie pozwala to na korektę podania ładunku bez przemieszczania maszyny.

Ładowarki teleskopowe w rolnictwie

Dzięki swojej wielozadaniowości ładowarki mogą wykonywać sporą część zadań, które zazwyczaj realizuje się z użyciem ciągnika. Czasami ich zastosowanie w niektórych sytuacjach może dawać nawet lepsze efekty niż użycie innego typu urządzeń. Ładowarki teleskopowe wykorzystuje się do przenoszenia materiałów sypkich czy elementów takich jak elastyczne kontenery czy palety. Wszystkie te prace można wykonywać także ciągnikiem wyposażonym w ładowacz czołowy. Dzięki bogatemu zestawowi opcji sterowania, napędowi na cztery koła oraz teleskopowemu ramieniu, ładowarka teleskopowa sprawdzi się doskonale w realizacji różnego typu zadań.

Ciągnik, dzięki swojej mocy silnika, pozostaje bezkonkurencyjny. Jednakże, konstruktorzy ładowarek coraz częściej implementują w tworzonych urządzeniach rozwiązania, które pozwalają zbliżać ich wyniki do osiągów ciągników. Obecnie, część dostępnych modeli ładowarek jest przystosowana do wykonywania całego szeregu różnorodnych prac w gospodarstwie. W celu zwiększenia użyteczności wyposaża się je w dodatkowy osprzęt m.in. łyżki, ostrza do nabijania snopków czy widły. Ułatwia to transport słomy, zielonki czy sina.

Najpopularniejszy osprzęt:

 • Łyżki,
 • Widły,
 • Chwytaki,
 • Platformy robocze,
 • Pługi i kosiarki

Egzamin UDT na ładowarki teleskopowe

Do egzaminu może podejść każda osoba, która ukończyła kurs operatora ładowarek teleskopowych. Natomiast na szkolenie operatorskie może zapisać się osoba, która ukończyła 18 lat i posiada ukończone wykształcenie minimum podstawowe.

Egzamin UDT na ładowarki teleskopowe składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej komisja UDT weryfikuje wiedzę teoretyczną kursanta z zakresu m.in.

 • Nazewnictwa dźwignic,
 • Kwalifikacji operatorskich,
 • Inspekcji przedoperacyjnych,
 • Procedur tworzenia dokumentacji,
 • Wymagania i obowiązków operatora,
 • Metod i form komunikacji,
 • Marginalizowania ryzyka wypadków

 

Bezpieczeństwo:

Przy podnoszeniu ładunku należy przestrzegać następujących zasad:

 • Ostrożnie podnoś dźwig
 • Zaczep ładunek do podstawy haka dźwigu
 • Zapewnij wystarczającą stabilność podczas przemieszczania ładunku
 • Sprawdź wyważenie ładunku

Przy opuszczaniu ładunku:

 • Transport powinien przebiegać płynnie i bez wstrząsów,
 • Przewóz ładunku jak najbliżej podłoża (+50cm),
 • Zawsze ruszaj spokojnie i stopniowo zwiększaj prędkość, przyspieszaj tylko wtedy, kiedy uważasz to za konieczne,
 • Opuścić hak na tyle, aby umożliwić łatwe poluzowanie uchwytu,
 • Zadbaj o odpowiednią ilość wolnego miejsca na podłożu itp.
 • Zapewnij podkładki lub blokady kół w celu wyeliminowania niepożądanego ruchu maszyny,
 • Przed opuszczeniem ładunku należy poczekać do całkowitego zatrzymania pojazdu,
 • Po użyciu wciągarki podnieś hak wystarczająco wysoko, jednaka nie do górnej granicy, bezpieczeństwa,
 • Hak, element zaciskowy, łańcuch i inne urządzenia należy przechowywać w wyznaczonym do tego celu miejsca

Uprawnienia

Osoba, która ma zamiar podejść do egzaminu przed zewnętrzną Komisją Egzaminacyjną (Urząd Dozoru Technicznego), musi posiadać wiedzę z zakresu manewrowania urządzeniem w czasie pracy w bezpieczny sposób. Nie należy zapominać o niezbędnej wiedzy z rodzajów załadunków, BHP, a także tematyce związanej z dozorem technicznym.

Kurs kończy się egzaminem. Otrzymując pozytywny wynik na egzaminie, uzyskujemy uprawnienia na ładowarki teleskopowe. Dzięki tym uprawnieniom można obsługiwać ładowarkę teleskopową w kraju i zagranicą (np. kraje UE). Dodatkowo operator może bez problemu obsługiwać ładowarkę teleskopową, jeśli jest ona wyposażona w dodatkowe elementy np. zawiesia dźwigowe, wiertnicze czy kosz.

Podnoszenie osób za pomocą ładowarki

Wiele osób zastanawia się, czy jest możliwość podnoszenia ludzi za pomocą podnośnika teleskopowego. W teorii jest on używany głównie do podnoszenia ładunków, jednak w wyjątkowych okolicznościach i pod warunkiem odpowiednich środków można go wykorzystać do podnoszenia osób. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy podjąć dodatkowe środki ostrożności np. użycie klatki montowanej na widłach ładowarki teleskopowej. Podnoszenie osób na widłach lub palecie leżącej na widłach jest surowo zabronione.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38