Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

Publikacje

Uprawnienia do zgrzewania

Do obsługi urządzeń przeznaczonych do zgrzewania potrzebne są odpowiednie uprawnienia. Aby je uzyskać, należy wziąć udział w kursie dotyczącym właściwego typu zgrzewania – poniżej prezentujemy dostępne w tym zakresie zajęcia.

Uprawnienia uzyskać można w następujących dziedzinach:

  • zgrzewania doczołowego elementem grzejnym (HS)
  • zgrzewania mufowego (polifuzyjnego) elementem grzejnym (HMS)
  • zgrzewania elektrooporowego (HM)
  • zgrzewania doczołowego, mufowego i elektrooporowego (uprawnienia BUG Gazobudowa) (HS+HM+HMS)
  • zgrzewania doczołowego i elektrooporowego (uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego) (HS+HM)
  • dla osób nadzorujących zgrzewanie termoplastycznych tworzyw sztucznych (HS+HM+HMS)

Zajęcia mają formę teoretyczną i praktyczną. Po ich zakończeniu uczestnicy przystępują do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego lub innej instytucji branżowej, a po jego pozytywnym zaliczeniu uzyskują dokumenty potwierdzające zdobyte uprawnienia.

Egzamin prowadzony jest jako ustny z wiedzy teoretycznej, co określa art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, a także jako praktyczny, który polega na sprawdzeniu umiejętności kursanta w ramach obsługi i konserwacji urządzeń przeznaczonych do zgrzewania.

Zaświadczenie zgrzewacza ważne jest przez okres 2 lat. W celu odnowienia kwalifikacji zawodowych pracownik musi podejść do egzaminu weryfikacyjnego.

Odwiedź także

Zgrzewanie elektryczne oporowe Metoda zgrzewania elektrycznego oporowego należy do najbardziej popularnych w przypadku łączenia ze sobą elementów wykonanych z metali. Do prowadzenia...
Technologia zgrzewania i rodzaje zgrzewania Zgrzewaniem nazywa się rodzaj technologii, której głównym celem jest trwałe łączenie elementów urządzeń oraz konstrukcji. Zgrzewanie prowadzi się głów...
Uprawnienia do zgrzewania Do obsługi urządzeń przeznaczonych do zgrzewania potrzebne są odpowiednie uprawnienia. Aby je uzyskać, należy wziąć udział w kursie dotyczącym właściw...