Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Uprawnienia do zgrzewania

Do obsługi urządzeń przeznaczonych do zgrzewania potrzebne są odpowiednie uprawnienia. Aby je uzyskać, należy wziąć udział w kursie dotyczącym właściwego typu zgrzewania – poniżej prezentujemy dostępne w tym zakresie zajęcia.

Uprawnienia uzyskać można w następujących dziedzinach:

  • zgrzewania doczołowego elementem grzejnym (HS)
  • zgrzewania mufowego (polifuzyjnego) elementem grzejnym (HMS)
  • zgrzewania elektrooporowego (HM)
  • zgrzewania doczołowego, mufowego i elektrooporowego (uprawnienia BUG Gazobudowa) (HS+HM+HMS)
  • zgrzewania doczołowego i elektrooporowego (uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego) (HS+HM)
  • dla osób nadzorujących zgrzewanie termoplastycznych tworzyw sztucznych (HS+HM+HMS)

Zajęcia mają formę teoretyczną i praktyczną. Po ich zakończeniu uczestnicy przystępują do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego lub innej instytucji branżowej, a po jego pozytywnym zaliczeniu uzyskują dokumenty potwierdzające zdobyte uprawnienia.

Egzamin prowadzony jest jako ustny z wiedzy teoretycznej, co określa art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, a także jako praktyczny, który polega na sprawdzeniu umiejętności kursanta w ramach obsługi i konserwacji urządzeń przeznaczonych do zgrzewania.

Zaświadczenie zgrzewacza ważne jest przez okres 2 lat. W celu odnowienia kwalifikacji zawodowych pracownik musi podejść do egzaminu weryfikacyjnego.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38