Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Spawanie i połączenia spawane

Spawalnictwem nazywa się dział technologii, który zajmuje się łączeniem metali z użyciem metod spawania oraz zgrzewania. Do prowadzenia tego rodzaju prac potrzebne są odpowiednie maszyny i narzędzia. Ze względu na wysokie ryzyko podczas pracy spawacz musi nie tylko być adekwatnie przygotowany, ale również stosować właściwe środki ochrony osobistej.

W wyniku procesu spawania powstają połączenia spawane – połączeniami tymi nazywa się złącza, które są efektem procesu fizycznego łączenia ze sobą materiałów na skutek ich miejscowego stopienia i zestalania.

Spawanie wykorzystywane jest przede wszystkim do łączenia ze sobą elementów metalowych – głównie stali, a także tworzyw sztucznych. W procesie tym stosuje się dodatkowo specjalne spoiwa spawalnicze, czyli stapiający się materiał dodatkowy, który wypełnia powstałą spoinę w materiale rodzimym.

Stosuje się różnego rodzaju metody spawania zależnie od oczekiwanego efektu. Wynikiem są różne typy złącz spawanych oraz spoin na łączonych ze sobą materiałach.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38