Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Metody spawania

Wyróżniamy kilka różnych metod spawania zależnie od tego, jakie media i urządzenia wykorzystywane są w tym właśnie procesie. Poniżej przedstawiamy wszystkie najpopularniejsze metody spawania.

Spawanie gazowe 311-G – jest ono stosowane głównie z użyciem acetylenu, do uzyskania spawu potrzebna jest temperatura do 3100 °C. Metoda ta najczęściej stosowana jest przy spawaniu blach mających grubość 0,4-40 milimetrów.

Spawanie elektryczne – do tej metody wykorzystuje się spawarki – urządzenia, które bazują na zjawisku łuku elektrycznego, spawanie odbywa się w temperaturze do 4000 °C. Metoda wykorzystywana jest przy spawaniu blach rzędu 1-80 milimetrów. W ramach spawania elektrycznego wyróżnia się:

  • spawanie elektrodami otulonymi – metoda 111
  • spawanie łukiem krytym
  • spawanie w osłonie gazów – metoda MIG 131 (Metal Inert Gas), metoda MAG 135 (Metal Active Gas), metoda TIG 141 (Tungsten Inert Gas), spawanie drutem rdzeniowym

Spawanie elektronowe – spawanie wiązką elektronową, polega na użyciu spawarki elektronowej, w której źródłem elektronów jest działo elektronowe.

Spawanie hybrydowe – połączenie spawania laserowego i spawania łukowego z elektrodą topliwą.

Spawanie laserowe – spawanie z użyciem promieni laserowych w osłonie gazu obojętnego lub powietrza.

Spawanie plazmowe – metoda wykorzystująca ogniskowanie łuku elektrycznego i plazmę, czyli zjonizowany gaz.

Spawanie łukowo-wodorowe.

Spawanie elektrogazowe.

Spawanie termitowe.

Spawanie żużlowe.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38