Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Zváracie sily

Na obsluhu zariadení určených na zváranie sú potrebné príslušné oprávnenia. Aby ste ich získali, musíte absolvovať kurz o správnom type fúzie – nižšie uvádzame aktivity dostupné v tejto oblasti.

Povolenia je možné získať v nasledujúcich oblastiach:

  • zváranie na tupo s vyhrievacím telesom (HS)
  • objímkové zváranie (polyfúzia) s vykurovacím telesom (HMS)
  • elektrofúzne zváranie (HM)
  • zváranie na tupo, objímky a elektrofúzne zváranie (kvalifikácia BUG Gazobudowa) (HS + HM + HMS)
  • zváranie na tupo a elektrotavné zváranie (oprávnenia Úradu technickej inšpekcie) (HS + HM)
  • pre osoby vykonávajúce dozor pri zváraní termoplastov (HS + HM + HMS)

Hodiny sú teoretické a praktické. Po ich absolvovaní účastníci absolvujú skúšku pred komisiou Úradu technickej inšpekcie alebo inej priemyselnej inštitúcie a po jej zložení získajú doklady potvrdzujúce nadobudnutú kvalifikáciu.

Skúška z teoretických vedomostí sa vykonáva ako ústna teoretická skúška v zmysle čl. 22 sek. 2 zákona z 21. decembra 2000 o technickom dozore a aj ako praktická, ktorá spočíva v preverení zručností žiaka pri obsluhe a údržbe zariadení určených na zváranie.

Osvedčenie o pečatí je platné 2 roky. Na obnovenie odbornej kvalifikácie musí zamestnanec vykonať overovaciu skúšku.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

1 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38