Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Przyczyny wypadków przy obsłudze ładowarek teleskopowych

Prace z użyciem ładowarek teleskopowych wymagają od operatora odpowiedniego przygotowania. Dotyczy to także zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace tego rodzaju obfitują w różnego rodzaju zagrożenia, dlatego konieczne jest przestrzeganie przepisów BHP i zachowanie zdrowego rozsądku i opanowania, ponieważ w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko wypadku.

Wśród czynników, które wpływają na bezpieczeństwo pracy z użyciem ładowarki teleskopowej, znajdują się przede wszystkim:

  • brak egzekwowania zasad BHP
  • brak środków ochrony osobistej – ubrań ochronnych, kasków i innych
  • brak uprawnień do obsługi urządzenia
  • usterki i wady urządzenia wynikające z braku jego konserwacji
  • brak przeglądów Urzędu Dozoru Technicznego
  • zbyt duże zagęszczenie maszyn, materiału i ludzi w zasięgu pracy ładowarki
  • brak odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej bezpieczną pracę
  • praca w pobliżu niebezpiecznych miejsc – zbyt blisko budynków, linii energetycznych, drzew, na nierównym terenie, w okolicy wykopów
  • praca w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, na przykład w trakcie burzy, przy silnym wietrze

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38