Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Przyczyny wypadków przy obsłudze podestów ruchomych

Obsługa podestów ruchomych wymaga odpowiedniego przygotowania, a także przestrzegania w trakcie pracy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Operatorzy narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, dlatego też muszą pamiętać o tym, aby zawsze dokładnie sprawdzić miejsce pracy oraz stan maszyny.

Do najczęstszych przyczyn wypadków z użyciem podestów ruchomych zalicza się:

  • niewłaściwe wypoziomowanie maszyny na nierównym gruncie
  • przeciążenie maszyny podczas pracy
  • praca na nieodpowiednim do tego celu podłożu
  • usterki i wady maszyny
  • niezachowanie odpowiedniej odległości od wykopów, budynków, linii energetycznych
  • niestosowanie się do zaleceń producenta z instrukcji obsługi urządzenia
  • podwyższanie wysokości roboczej z użyciem drabin
  • czynniki atmosferyczne – nadmierny wiatr, burze, mróz
  • brak uprawnień i zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości

Osoba, która chce pracować jako operator podestu ruchomego, dowiaduje się wszystkiego na temat jego bezpiecznej obsługi podczas przeszkolenia.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

10 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38