Publikacje

Przyczyny wypadków przy obsłudze podestów ruchomych

Obsługa podestów ruchomych wymaga odpowiedniego przygotowania, a także przestrzegania w trakcie pracy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Operatorzy narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, dlatego też muszą pamiętać o tym, aby zawsze dokładnie sprawdzić miejsce pracy oraz stan maszyny.

Do najczęstszych przyczyn wypadków z użyciem podestów ruchomych zalicza się:

  • niewłaściwe wypoziomowanie maszyny na nierównym gruncie
  • przeciążenie maszyny podczas pracy
  • praca na nieodpowiednim do tego celu podłożu
  • usterki i wady maszyny
  • niezachowanie odpowiedniej odległości od wykopów, budynków, linii energetycznych
  • niestosowanie się do zaleceń producenta z instrukcji obsługi urządzenia
  • podwyższanie wysokości roboczej z użyciem drabin
  • czynniki atmosferyczne – nadmierny wiatr, burze, mróz
  • brak uprawnień i zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości

Osoba, która chce pracować jako operator podestu ruchomego, dowiaduje się wszystkiego na temat jego bezpiecznej obsługi podczas przeszkolenia.

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie