Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Príčiny nehôd pri prevádzke mobilných plošín

servis pohyblivé plošiny vyžaduje riadnu prípravu a dodržiavanie predpisov BOZP pri práci. Obsluha je vystavená rôznym druhom nebezpečenstiev, a preto musí pamätať na to, aby vždy starostlivo skontrolovala pracovisko a stav stroja.

Medzi najčastejšie príčiny nehôd pri používaní mobilných plošín patria:

  • nesprávne vyrovnanie stroja na nerovnom teréne
  • preťaženie stroja počas prevádzky
  • pracovať na nevhodnom povrchu na tento účel
  • poruchy a závady stroja
  • nedodržanie vhodnej vzdialenosti od výkopov, budov, elektrického vedenia
  • nedodržanie pokynov výrobcu v návode na použitie zariadenia
  • zvýšenie pracovnej výšky pomocou rebríkov
  • atmosférické faktory - nadmerný vietor, búrky, mráz
  • bez kvalifikácie a bez osvedčenia o žiadnych kontraindikáciách pre prácu vo výškach

Človek, ktorý chce pracovať ako operátor zdvíhacej plošiny, sa na školení dozvie všetko o jej bezpečnej prevádzke.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

14 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38