Publikacje

Zezwolenie na eksploatację suwnicy

Suwnice to urządzenia o szerokim zastosowaniu – mogą być one stosowane w przemieszczaniu ładunków w halach magazynowych, przemysłowych, na składowiskach, także w stoczniach. Specyfika prowadzonych z ich zastosowaniem prac wyznacza rodzaj używanych suwnic, do których zalicza się głównie suwnice bramowe i pomostowe.

Obsługa suwnic

Suwnice to urządzenia powszechnie stosowane w pracach transportu bliskiego, między innymi na składowiskach, w stoczniach, w halach przemysłowych. W użyciu znajduje się kilka różnych typów suwnic, między innymi pomostowe oraz bramowe.

Suwnica i jej podstawowe konstrukcje

Suwnica jest urządzeniem, które zaliczane jest do grupy dźwignic. Pracuje ona w ruchu przerywanym i wyposażona jest w mechanizmy podnoszenia i opuszczania – we wciągarki lub wciągniki. Jej głównym zadaniem jest transportowanie materiałów w poziomie lub w pionie w wyznaczonej przestrzeni na swoim torze jazdy. Jej ruch ograniczony jest równieżCzytaj więcej »

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie