Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

účastníci kurzu

Školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - musí ho zamestnávateľ vykonávať?

Školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je mimoriadne dôležitá a prioritná záležitosť, bez ktorej sa nezaobídeme. V tomto ohľade sa zameriavame na zamestnancov, ale zamestnávateľ a každá iná osoba zodpovedná za svojich podriadených musí tiež absolvovať takýto kurz. Je nevyhnutný pre bezpečný a plynulý chod celej spoločnosti. Zistime, ako to vyzerá z právneho hľadiska a čo musíme urobiť, aby sme mohli považovať školenie za absolvované.

Právne otázky

Na začiatku je užitočné oboznámiť sa s právnymi predpismi o tom, koho môžeme definovať ako zamestnávateľa. V článku 3 Zákonníka práce sa uvádza, že ide o organizačnú jednotku alebo fyzickú osobu, ktorá zamestnáva zamestnancov. Je potrebné poznamenať, že takýto subjekt nemusí byť právnickou osobou. V tom istom zákonníku sa v článku 207 ods. 3 nájdeme ustanovenie, že zamestnávateľ má byť oboznámený s predpismi na ochranu práce vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Okrem toho článok 237 ods. 21 potvrdzuje, že takáto osoba je povinná absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Preto máme jasne stanovené, že aj zamestnávatelia musia byť vyškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pravidelná a úvodná odborná príprava

Rozlišujeme dva typy kurzov. Rovnako ako zamestnanci, aj zamestnávateľ musí absolvovať vstupné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ak teda samostatne zárobkovo činná osoba zamestnáva aspoň jedného zamestnanca, je povinná ho zaškoliť. Takéto školenie sa musí uskutočniť do šiestich mesiacov od nástupu do práce na danej pozícii. Druhý typ kurzu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - periodické školenie - je potrebné absolvovať po uplynutí piatich rokov od jeho prvého absolvovania. Tak dlho platí naše školenie. Tento kurz musíte opakovať každých päť rokov. Tým sa zabezpečí, že vaše znalosti predpisov budú aktualizované a najdôležitejšie otázky zostanú stále v hlave.

Samostatné vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zamestnávateľ musí poveriť jednu osobu, ktorej povinnosťou v podniku bude vykonávať úlohy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Do tejto funkcie môže vymenovať aj sám seba. Ak má do desať zamestnancov, musí absolvovať aj školenie pre zdravotnú a bezpečnostnú službu. Takýto kurz je potrebný aj v prípade, že podnik zamestnáva do dvadsať ľudí a je zaradený do tretej alebo nižšej kategórie rizika.

Čo nám školenie dáva?

Keď uvažujeme o absolvovaní kurzu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, môže byť otázne, čo tým vlastne získame. Samozrejme, je to záruka našej bezpečnosti - s týmto argumentom nemožno polemizovať. Okrem toho však môže zamestnávateľ sám vyškoliť svojich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dôležité je aj pracovné školenie pre nových zamestnancov spoločnosti. Aj to môže vykonať zamestnávateľ.

Kurz bezpečnosti a ochrany zdravia pre zamestnávateľa

Čo sa na kurze naučíme?

Školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci by sa malo uskutočniť v odbornom školiacom stredisku, ktoré má na to kvalifikovaných pracovníkov. Na takomto kurze sa naučíte príslušné právne predpisy a základy prvej pomoci. Dobrá odborná príprava by mala zahŕňať nácvik činností, ako je kardiopulmonálna resuscitácia.

Ste zamestnávateľ a premýšľate, kde by ste mali absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci? Školiace stredisko OSO bude školiť zamestnávateľov a iné osoby zodpovedné za riadenie zamestnancov! Zaručujeme výhodné ceny a pohodlnú formu školenia. Medzi naše lokality, v ktorých kurz organizujeme, patria: Varšava, Krakov alebo Katovice. Na školenie môžeme prísť aj na pracovisko.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

9 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38