Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Typy zariadení.

Vybavenie pre invalidov

Na to, aby sa osoby so zdravotným postihnutím mohli voľne pohybovať, slúžia zariadenia pozostávajúce zo zdvíhacieho mechanizmu a plošiny, najčastejšie s hydraulickým alebo elektrickým pohonom. Všetky tieto zariadenia na bezpečnú prepravu postihnutej osoby podliehajú technickému dozoru. Sú inštalované tak, aby prekonali všetky architektonické bariéry pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Tieto stroje sú zahrnuté manipulačné zariadenie skrátene UTB.

Typy zariadení

Prevádzka zariadeníŽeriavy schody sú zariadenia umiestnené pri schodoch mimo alebo vo vnútri budov. Pohybujú sa v naklonenej rovine medzi niekoľkými úrovňami. Sú určené pre osoby na invalidnom vozíku a iné zdravotne postihnuté osoby. Disponujú komponentmi, čo umožňuje zostavenie zariadenia kedykoľvek počas jeho odstavenia. Používajú sa rôzne typy konštrukcie zariadení vrátane sklopných plošín a stoličkových výťahov.

Vertikálne zdvíhacie plošiny inštalované mimo a vo vnútri budov slúžiace na niekoľko úrovní pristátia. Majú možnosť vyššej nosnosti ako stoličkové výťahy. Majú skrutkový alebo hydraulický reťazový pohon. Konštrukcia a rozmery konštrukcie umožňujú prechod cestujúceho s obmedzenou pohyblivosťou na invalidnom vozíku a opatrovateľa.

Pre správny výber zariadenia pre zdravotne postihnutú osobu je najlepšie vziať do úvahy faktory súvisiace so zariadením a faktory súvisiace s miestom a umiestnením inštalácie zariadenia vo fáze projektovania domu alebo budovy.

Prevádzka zariadení

Ako je uvedené vyššie, zariadenia podliehajú technickej kontrole a mali by byť udržiavané v súlade s určeným používaním a návodom na obsluhu:

 • Obsluha musí prístroje vybaviť návodom na obsluhu
 • Pre bezpečnú údržbu zariadenia je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť riadnu údržbu v súlade s platnými požiadavkami
 • Všetka údržba by mala byť zaznamenaná a uchovávaná v denníku údržby, ktorý vedie prevádzkovateľ.
 • Pre UTB zariadenia vybavené elektrickými zariadeniami musí prevádzkovateľ zabezpečiť dokumentáciu a vykonanie:
  1) merania izolačnej pevnosti elektrických vodičov, pričom osobitná pozornosť sa venuje protipožiarnym a bezpečnostným obvodom, prinajmenšom:
  a) raz ročne - v prípade zariadení:
  - slúži na presun ľudí,
  - práca vonku
  - v miestnostiach a zónach s korozívnymi alebo výbušnými výparmi,
  b) raz za 2 roky - pre stroje pracujúce v iných podmienkach, ako sú uvedené v predchádzajúcom bode.
  2) merania pevnosti, pokiaľ sa používa blesk a pracovné uzemnenie a požiarna ochrana, minimálne:
  a) raz ročne - v prípade zariadení:
  - slúži na presun ľudí,
  - práca v otvorených priestoroch alebo na miestach so zvýšenou vlhkosťou, horúcimi a žieravými výparmi,
  b) raz za 2 roky - pre iné prevádzkové podmienky strojov, ako sú uvedené v predchádzajúcom bode.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

1 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38