Školicí středisko - KURSO

Publikacje

Typy zařízení.

Vybavení pro invalidy

K volnému pohybu osob se zdravotním postižením slouží zařízení skládající se ze zvedacího mechanismu a plošiny, nejčastěji s hydraulickým nebo elektrickým pohonem. Všechna tato zařízení pro bezpečnou přepravu postižené osoby podléhají technickému dozoru. Jsou instalovány tak, aby překonaly všechny architektonické bariéry pro osoby se sníženou pohyblivostí. Tyto stroje jsou součástí dodávky manipulační zařízení zkráceně UTB.

Typy zařízení

Provoz zařízeníJeřáby schodiště jsou zařízení umístěná u schodiště vně nebo uvnitř budov. Pohybují se v nakloněné rovině mezi několika úrovněmi. Jsou určeny pro osoby na invalidním vozíku a jiné handicapované osoby. Mají komponenty, které umožňují sestavení zařízení kdykoliv během jeho odstavení. Používají se různé typy konstrukcí zařízení, včetně sklopných plošin a sedačkových lanovek.

Vertikální zvedací plošiny instalované vně a uvnitř budov pro obsluhu několika úrovní přistání. Mají možnost vyšší nosnosti než schodišťové výtahy. Mají šroubový nebo hydraulický řetězový pohon. Konstrukce a rozměry konstrukce umožňují průchod cestujícího s omezenou pohyblivostí na invalidním vozíku a pečovatele.

Pro správný výběr zařízení pro zdravotně postiženou osobu je nejlepší vzít v úvahu faktory související se zařízením a faktory související s místem a umístěním instalace zařízení ve fázi projektování domu nebo budovy.

Provoz zařízení

Jak je uvedeno výše, zařízení podléhají technické kontrole a měla by být udržována v souladu s jejich zamýšleným použitím a návodem k obsluze:

 • Obsluha musí zařízení vybavit návodem k obsluze
 • Pro bezpečnou údržbu zařízení je provozovatel povinen zajistit řádnou údržbu v souladu s platnými požadavky
 • Veškerá údržba by měla být zaznamenána a vedena v deníku údržby, který vede provozovatel.
 • U UTB zařízení vybavených elektrickými zařízeními musí provozovatel zajistit dokumentaci a provedení:
  1) měření izolační pevnosti elektrických vodičů se zvláštní pozorností na protipožární a bezpečnostní obvody, minimálně:
  a) jednou ročně - v případě zařízení:
  - slouží k pohybu lidí,
  - práce venku
  - v místnostech a zónách s korozivními nebo výbušnými výpary,
  b) jednou za 2 roky - u strojů provozovaných v jiných podmínkách, než jsou uvedeny v předchozím bodě.
  2) měření pevnosti, pokud je použito bleskové a funkční uzemnění a požární ochrana, alespoň:
  a) jednou ročně - v případě zařízení:
  - slouží k pohybu lidí,
  - práce ve volném prostoru nebo v místech se zvýšenou vlhkostí, horkými a žíravými výpary,
  b) jednou za 2 roky - u jiných provozních podmínek strojů, než jsou uvedeny v předchozím bodě.

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

1 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38