Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Typy povolení G1, G2, G3

Povolenia udelené ŠVP, PSE, SIMP, SITPS umožňujú pracovať so zariadeniami, inštaláciami a sieťami v troch rôznych kategóriách.

Rozlišujeme nasledujúce typy povolení:

  • G1 - zariadenia, inštalácie a energetické siete, ktoré vyrábajú, spracúvajú a spotrebúvajú elektrickú energiu
  • G2 - zariadenia na výrobu, spracovanie, prenos a spotrebu tepla a iných energetických zariadení
  • G3 - zariadenia, inštalácie a plynárenské siete vyrábajúce, spracovávajúce, prepravujúce, skladujúce a spotrebúvajúce plynné palivá

Počas školenia G1, G2, G3 účastníci získajú komplexné znalosti o skupine podľa vlastného výberu. Súčasťou hodín sú aj cvičenia, vďaka ktorým sa účastníci naučia, ako získané vedomosti aplikovať v praxi.

Príspevky sa vydávajú na obdobie 5 rokov. Po skončení tohto obdobia je potrebné absolvovať ďalšie školenie s pripomenutím problematiky, ako aj opakovanie testu.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

1 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38