Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Metódy zvárania

Rozlišujeme niekoľko rôznych metód zvárania podľa toho, aké médiá a zariadenia sa pri tomto procese používajú. Nižšie uvádzame všetky najpopulárnejšie metódy zvárania.

Plynové zváranie 311-G - používa sa hlavne s acetylénom, na získanie zvaru je potrebná teplota až 3100°C. Táto metóda sa najčastejšie používa pri zváraní plechov s hrúbkou 0,4-40 milimetrov.

Elektrické zváranie – pri tejto metóde sa využívajú zváracie stroje – zariadenia, ktoré sú založené na fenoméne elektrického oblúka, zváranie prebieha pri teplote do 4000°C. Metóda sa používa pri zváraní plechov v rozmedzí 1-80 milimetrov. V rámci elektrického zvárania sa rozlišujú:

  • zváranie obalenými elektródami - metóda 111
  • zváranie pod tavivom
  • zváranie v ochrannom plyne - MIG 131 (inertný kovový plyn), MAG 135 (aktívny kovový plyn), TIG 141 (inertný volfrámový plyn), zváranie jadrovým drôtom

Elektrónové zváranie - zváranie elektrónovým lúčom zahŕňa použitie elektrónovej zváračky, v ktorej je zdrojom elektrónov elektrónové delo.

Hybridné zváranie - kombinácia laserového zvárania a oblúkového zvárania stavnou elektródou.

Laserové zváranie - zváranie s využitím laserových lúčov v inertnom plynovom alebo vzduchovom štíte.

Plazmové zváranie - metóda, ktorá využíva zaostrovanie elektrickým oblúkom a plazmu, teda ionizovaný plyn.

Vodíkové oblúkové zváranie.

Elektro-plynové zváranie.

Termitové zváranie.

Zváranie troskou.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

8 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38