Školicí středisko - KURSO

Publikacje

Změny materiálu při svařování

Během procesu svařování dochází ke změnám v prvcích, které jsou spojeny dohromady. Souvisí to s působením vysoké teploty v kovu nebo jiném materiálu. Tepelné přeměny, ke kterým dochází, pak především mění pevnost ve svarovém švu. Výsledek závisí na vybraném metody svařování a materiál použitý v tomto procesu.

Svařované spoje mění svou pevnost v následujícím rozsahu:

  • pevnost v tahu
  • pevnost v ohybu
  • pevnost v tlaku
  • pevnost ve smyku

Moderní svařovací stroje jsou zařízení, kde lze dosáhnout velmi dobrého efektu a změny nejsou tak výrazné - nejsou potřeba žádné speciální korekce, takže svar má od začátku svařování plné vlastnosti.

Po dokončení procesu svařování se mohou na povrchu svaru objevit částice strusky, které jsou velmi ostré. Proto se svarové spoje před použitím konstrukce dodatečně brousí, aby byly dostatečně hladké.

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

1 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38