Školicí středisko - KURSO

Publikacje

Přírubové připojení potrubí

Přírubové spoje - klíčové informace

Přírubové spoje

Přírubové spoje jsou jednou z komponent používaných v potrubních sítích. Používají se v chemickém průmyslu, ropných rafineriích, energetice a potravinářství.  

Konstrukce přírubových spojů 

Přírubové spoje jsou souosé, protilehlé příruby spojené šrouby. Spoj je utěsněn pryžovou podložkou, i když se používají i spoje bez použití pryžové podložky, tj. spoje příruba-příruba.  

Použití přírubových spojů 

Přírubové spoje se používají v průmyslových potrubních sítích v: 

 • plynové instalace; 
 • ropná zařízení; 
 • systémy zásobování vodou; 
 • kanalizační systémy; 
 • petrochemická zařízení.  

Normy přírubových spojů 

Údržbář přírubových spojů

Přírubové spoje se vyrábějí podle dvou norem: evropské a americké.  

Přípojky podle evropské normy se označují zkratkou PN a odpovídají obecné normě EN 1092 -1. 

Spoje podle americké normy se označují zkratkou ASA a jsou v souladu s obecnou normou ASME, jinak ANSI.  

Typy přírubových spojů 

Přírubové spoje se také dělí podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny: 

 • nelegované (uhlíkové) oceli,  
 • legované oceli.  

Uhlíková ocel je charakteristická svou pružností, ale také pevností. Spoje jsou proto odolné proti deformaci a lomu. 

Legovaná ocel se vyznačuje odolností proti opotřebení a korozi.  

Montáž a dohled nad přírubovými spoji 

Vzhledem k tomu, že přírubové spoje mohou montovat a dohlížet na ně pouze kvalifikovaní pracovníci, je hlavní starostí jejich odpovědnost a bezpečnost práce.  

Mezi úkoly montéra přírubových spojů patří: 

přírubový spoj
 • pracovat v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
 • opatrnost a detail, 
 • převod parametrů na požadavky příslušné sítě, 
 • pevnostní přepočet - platí jak pro samotný spoj, tak pro jednotlivé díly: těsnění, příruby, 
 • zkontrolovat, zda jsou připojení kompletní, 
 • vyplnění potřebné dokumentace - identifikační karty výzvy, 
 • vypracování protokolu. 

Mezi úkoly správce přírubového spoje patří kontrola data instalace, udělení povolení k demontáži/opravě spoje, sepsání protokolu.  

Za zmínku stojí, že starší přírubové spoje mají místo těsnění azbest, který je v současnosti zakázaným prvkem. Dnes se těsnění vyrábí z pryže.  

Oprávnění k montáži přírubových spojů 

Podle bezpečnostních požadavků na zařízení a normy EN 1591 - 4 vyžaduje montáž, dohled a údržba přírubových spojů specializované dovednosti a znalosti. Z tohoto důvodu stále více školicích středisek nabízí kurzy pro získání kvalifikace pro montáž a dozor přírubových spojů.  

Nejoblíbenější otázky

Potřebujete k instalaci přírubových spojů licenci?

Ano, instalace i dohled vyžadují odpovídající kvalifikaci. K jejímu získání je třeba absolvovat specializované školení a složit zkoušku, po které obdržíte certifikát TÜV. Osvědčení o způsobilosti montéra přírub má platnost pět let.  

Co dělá dozorce přírubových spojů?

Hlavní povinností vedoucího přírubového spoje je dbát na opatrnost a bezpečnost při práci. Kromě toho se stará o: kontrolu dokumentace spoje, včetně data montáže; kontrolu úplnosti spoje; a vydávání povolení k demontáži nebo opravě spoje. Na konci prací na daném přírubovém spoji sepíše vedoucí práce příslušný záznam o provedené práci.  

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

1 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38