Školicí středisko - KURSO

Publikacje

Elektrické odporové svařování

Metoda elektrického odporového svařování je jedna z nejoblíbenějších v případě spojování prvků z kovů. K provádění prací se používají svařovací stroje k tomu určené.

Elektrické odporové svařování se dělí na:

  • bod (jednostranný a oboustranný)
  • pažba (zkrat, jiskra)
  • lineární (překrývající se, čára na tupo)
  • hrbatý

Svařování probíhá ve třech fázích. Existují tři fáze:

Fáze 1 - dva nebo více spojovaných prvků je vystaveno tlakové síle elektrod, poté jsou stlačeny k sobě a je aplikován vysoký proud, který způsobí uvolnění tepla na povrchu prvků a vytvoření plastového kovu - to zóna se nazývá jádro svaru.

Fáze 2 - jádro svaru se zvětší, aby se získal spoj s odpovídající pevností, objevují se také deformace, což je normální vedlejší účinek.

Fáze 3 - při přerušení napájení má jádro svaru maximální velikost, ale prvky jsou stále lisovány elektrodami, což způsobí zahájení procesu tuhnutí kovu a spojování prvků.

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

1 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38