Školicí středisko - KURSO

Publikacje

Typy mobilních platforem

V současné době se jich v práci používá několik typy pracovních plošin - liší se svou konstrukcí a tím i použitím.

Mobilní platformy je rozdělen do:

  • nízkorychlostní - vybavené pohonem, nelze je používat na veřejných komunikacích
  • samohybné - namontované na podvozku automobilu
  • přenosné - namontované na přívěsech
  • nákladní vozy - s variabilním dosahem a pracovní plošinou, nejčastěji jako teleskopické nakladače s košem

Hlavní typy pomalu se pohybujících platforem:

  • nůžky
  • kloubový
  • teleskopický

Mobilní plošiny podléhají technické kontrole.

Právní základ:

  • Nařízení Rady ministrů ze dne 7. prosince 2012 o druzích technických zařízení podléhajících technické kontrole (Sbírka zákonů z roku 2012, č. 0, pol. 1468), vydané podle Čl. 5 sec. 2 zákona o technické kontrole.
  • Nařízení ministra podnikání a techniky ze dne 30. října 2018 o technických podmínkách technické kontroly v oboru provozu, oprav a modernizací manipulační zařízení (Sbírka zákonů 2018, položka 2176).

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

18 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38