Навчальний центр - КУРСО

Аналіз ризиків на основі різних методологій

Аналіз ризику – це комплекс заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу ризику шляхом вжиття відповідних дій, які формують цей ризик. За допомогою аналізу ризиків можна визначити, оцінити та відстежити рівень ризику на кількісному та якісному рівні.

Аналіз ризиків має особливе застосування при розробці систем управління безпекою та політики безпеки. Тому роботи в цій сфері дуже часто проводять фахівці в галузі охорони праці.

При проведенні аналізу ризику використовуються різноманітні методики, які адаптовані до специфіки даного суб’єкта та сфери діяльності, що породжує ризик.

Найбільш часто використовувані методології аналізу ризиків:

  • HAZOP - аналіз загроз та оперативні можливості
  • ETA - аналіз дерева подій
  • FMEA - аналіз типів і наслідків можливих помилок
  • FTA - Аналіз дерева відмов
  • LOPA - аналіз рівнів безпеки
  • PHA - Початковий аналіз небезпеки
  • QRA – кількісна оцінка ризику

Найбільш часто використовуваним методом в аналізі ризиків є HAZOP (Hazard and Operability Studies), тобто аналіз загроз і операційних можливостей. Він заснований на стандарті PN-IEC 61882. Його часто використовують при проектуванні нових об’єктів і установок, а також модернізації об’єктів, установок і процесів.

Що таке аналіз HAZOP?

Дослідження починається з поділу системи на вузли (блоки процесу або одиничні операції) з конкретними параметрами, наприклад, витрата, температура, тиск, рівень. На основі таких ключових слів, як «немає», «менше», «більше», «також», «частина», «зворотний», «інший», можна інтерпретувати відхилення від припущень проектування.

Аналіз HAZOP полягає у розгляді всіх доступних комбінацій параметра та ключових слів і перевірці можливих відхилень. Для кожного відхилення від припущень здійснюється процес виявлення причин, оцінюється ймовірність відхилення та пов’язані з цим ризики. Крім того, перевіряється, чи є достатніми застосовані заходи безпеки щодо процедур та обладнання. Результати випробувань заносяться в так звану таблицю HAZOP.

Ми залишаємось у вашому розпорядженні, якщо у вас виникнуть додаткові запитання щодо аналізу ризиків.

Пов'язані статті:

Запишіться на співбесіду

Дайте нам контактний номер

1 люди просили зателефонувати сьогодні

Ми зателефонуємо вам якомога швидше

ЗАПИСИ: +48 22 208 38 38