Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

Podnośniki koszowe

W naszym ośrodku szkoleniowym KURSO mogą Państwo wziąć udział w kursie na operatora wciągników. Dzięki niemu każdy uczestnik dowiaduje się wszystkiego, co potrzebne do obsługi tego rodzaju urządzeń. Zapewniamy przy tym zawsze najwyższą jakość kształcenia – zgodnie z obecnymi wymogami prawnymi oraz na bazie naszych aktywizujących metod, dzięki którym mogą Państwo pozyskać wiedzę w sposób jeszcze bardziej efektywny.

Wciągnikami nazywa się urządzenia dźwignicowe, które są zaliczane do większej grupy cięgników, czyli urządzeń dźwignicowych przeznaczonych do przemieszczania przedmiotów w wyznaczonym kierunku z użyciem cięgien linowych lub łańcuchowych i zaczepu, na ogół haka lub chwytaka.

Prowadzone przez nas zajęcia włączają następujące zagadnienia:

  • budowa wciągników i ich rodzaje
  • dozór techniczny urządzeń
  • maszynoznawstwo specjalistyczne: eksploatacja wciągników
  • obowiązki operatora – przed rozpoczęciem pracy, w trakcie i po jej zakończeniu
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Ponadto także po zakończeniu części teoretycznej zajęć uczestnicy odbywają zajęcia praktyczne na wciągnikach, dlatego też mogą wówczas Państwo zastosować zdobytą przez siebie wiedzę w codziennej pracy na stanowisku operatora. Zajęcia zakończone są egzaminem, a jego pozytywne zaliczenie przed komisją UDT pozwala na uzyskanie uprawnień na operatora wciągników. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo.

Do zapisania się na kurs wymagane są:

  • ukończone 18 lat
  • co najmniej wykształcenie podstawowe
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku

W naszym ośrodku prowadzimy zajęcia w formie otwartej oraz zamkniętej. Jeżeli chcą Państwo samodzielnie wziąć w nich udział, zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć znajdującym się na naszej stronie internetowej – dzięki niemu uzyskają Państwo aktualne informacje dotyczące terminów zajęć. Dla grup zorganizowanych przygotowaliśmy zajęcia w formie zamkniętej – jesteśmy wtedy w stanie dojechać do Państwa na terenie całej Polski.

Odwiedź także

Obsługa suwnicy – czynności przed rozpoczęciem pra... Obsługa suwnicy – czynności przed podjęciem pracy Najbardziej efektywnym sposobem na uniknięcie wypadków podczas pracy z suwnicą jest przestrzeg...
Sytuacje niebezpieczne przy obsłudze suwnicy Obowiązki operatora suwnicy – sytuacje niebezpieczne Operator suwnicy musi posiadać odpowiednie przygotowanie – niezbędny jest kurs na suwnice, a...
Czynności zakazane podczas obsługi suwnicy Czynności zakazane przy obsłudze suwnicy Suwnica może być obsługiwana jedynie przez pracownika, który posiada odpowiednie uprawnienia UDT. Można ...