Publikacje

Spawanie i połączenia spawane

Spawalnictwem nazywa się dział technologii, który zajmuje się łączeniem metali z użyciem metod spawania oraz zgrzewania. Do prowadzenia tego rodzaju prac potrzebne są odpowiednie maszyny i narzędzia. Ze względu na wysokie ryzyko podczas pracy spawacz musi nie tylko być adekwatnie przygotowany, ale również stosować właściwe środki ochrony osobistej.

W wyniku procesu spawania powstają połączenia spawane – połączeniami tymi nazywa się złącza, które są efektem procesu fizycznego łączenia ze sobą materiałów na skutek ich miejscowego stopienia i zestalania.

Spawanie wykorzystywane jest przede wszystkim do łączenia ze sobą elementów metalowych – głównie stali, a także tworzyw sztucznych. W procesie tym stosuje się dodatkowo specjalne spoiwa spawalnicze, czyli stapiający się materiał dodatkowy, który wypełnia powstałą spoinę w materiale rodzimym.

Stosuje się różnego rodzaju metody spawania zależnie od oczekiwanego efektu. Wynikiem są różne typy złącz spawanych oraz spoin na łączonych ze sobą materiałach.

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie