Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

Sytuacje niebezpieczne przy obsłudze suwnicy

Obowiązki operatora suwnicy – sytuacje niebezpieczne

Operator suwnicy musi posiadać odpowiednie przygotowanie – niezbędny jest kurs na suwnice, a także zaliczenie egzaminu na uprawnienia na suwnice. W trakcie szkolenia UDT oraz podczas szkoleń BHP suwnicowy otrzymuje informacje o tym, jak postępować w razie sytuacji niebezpiecznych.

Sytuacje niebezpieczne w obsłudze suwnicy dzielimy na trzy kategorie:

  • awarie
  • pożar
  • wypadki

Jeśli dojdzie do awarii suwnicy, należy natychmiast przerwać pracę i zgłosić sytuację przełożonemu. Pracę można kontynuować dopiero wtedy, gdy usterki i zagrożenia zostaną usunięte. Przed rozpoczęciem pracy należy dodatkowo sprawdzić urządzenie.

Jeśli przy obsłudze suwnicy dojdzie do pożaru, suwnicowy musi bezzwłocznie ostrzec osoby znajdujące się w obszarze zagrożenia. Należy odciąć zasilanie i dopływ gazu w budynku oraz w suwnicy. W przypadku rozległego pożaru należy zaalarmować straż pożarną, natomiast wtedy, gdy nie jest on duży, można próbować ugasić pożar samodzielnie gaśnicą. O zdarzeniu należy powiadomić przełożonych. W razie zagrożenia należy podjąć decyzję o ewentualnej ewakuacji ludzi.

Jeśli przy obsłudze suwnicy dochodzi to wypadku, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia i udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Należy wezwać pomoc lekarską w razie potrzeby. Należy też powiadomić przełożonych o zdarzeniu.

W sytuacji, gdy suwnicowy ma wątpliwości dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy, może on przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego w celu wyjaśnienia sytuacji. W przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia, pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy. Przełożony może wyznaczyć mu wówczas pracę zastępczą.

Odwiedź także

Obsługa suwnicy – czynności przed rozpoczęciem pra... Obsługa suwnicy – czynności przed podjęciem pracy Najbardziej efektywnym sposobem na uniknięcie wypadków podczas pracy z suwnicą jest przestrzeg...
Czynności zakazane podczas obsługi suwnicy Czynności zakazane przy obsłudze suwnicy Suwnica może być obsługiwana jedynie przez pracownika, który posiada odpowiednie uprawnienia UDT. Można ...
Szkolenia na prace wysokościowe Zapraszamy na szkolenia na prace wysokościowe w Kurso. Gdy chcą Państwo odbyć kurs wysokościowy, jesteśmy do dyspozycji. Dzięki uczestnictwu w naszych...