Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

Obsługa suwnicy – czynności przed rozpoczęciem pracy

Obsługa suwnicy – czynności przed podjęciem pracy

Najbardziej efektywnym sposobem na uniknięcie wypadków podczas pracy z suwnicą jest przestrzeganie przepisów BHP. Do pracy może być tylko dopuszczona osoba posiadająca uprawnienia UDT – Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia na suwnice można uzyskać podczas szkolenia UDT, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

Przed rozpoczęciem pracy operator suwnicy jest zobowiązany do przeprowadzenia szeregu czynności kontrolnych – mają one na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Pamiętaj!

 • praca może odbywać się tylko z urządzeniem mającym aktualną decyzję UDT na eksploatację
 • podczas pracy należy przestrzegać instrukcji obsługi i instrukcji stanowiskowej BHP
 • gdy dochodzi do uszkodzenia suwnicy albo cięgnika, należy urządzenie natychmiast unieruchomić i powiadomić przełożonego

Codzienne czynności suwnicowego przed rozpoczęciem pracy:

 • sprawdzenie wpisów w książce eksploatacji urządzenia
 • sprawdzenie, czy w pobliżu urządzenia nie znajdują się ładunki lub osoby mogące być narażone na niebezpieczeństwo
 • zapoznanie się z ładunkami, które mają być transportowane
 • uzgodnienie sygnałów i znaków z hakowym sygnalistą
 • określenie miejsca do bezpiecznego składowania ładunków
 • przeprowadzenie przeglądu codziennego – Obsługi Technicznej Codziennej (OTC), która obejmuje wzorkową kontrolę sprawności urządzenia oraz kontrolę sprawności mechanizmów bezpieczeństwa
 • kontrola sprawności działania mechanizmów urządzenia przez jazdę próbną
 • wprowadzenie wpisu w książce eksploatacji

Po przeprowadzeniu tych czynności suwnica jest gotowa do pracy. Od tego momentu to operator urządzenia przejmuje odpowiedzialność za jej działanie. W trakcie pracy powinien on zawsze postępować według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogów obowiązujących w zakładzie pracy.

Osoby chcące uzyskać uprawnienia na suwnice zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą – prowadzimy szkolenia UDT w mieście Warszawa oraz w innych miejscowościach na terenie całego kraju. Prowadzimy zajęcia w formie otwartej i zamkniętej.

Zachęcamy do zapisania się na kurs na suwnice – cena i terminy zajęć znajdują się na naszej stronie internetowej. W razie dodatkowych pytań dotyczących szkolenia jesteśmy do dyspozycji.

Odwiedź także

Sytuacje niebezpieczne przy obsłudze suwnicy Obowiązki operatora suwnicy – sytuacje niebezpieczne Operator suwnicy musi posiadać odpowiednie przygotowanie – niezbędny jest kurs na suwnice, a...
Czynności zakazane podczas obsługi suwnicy Czynności zakazane przy obsłudze suwnicy Suwnica może być obsługiwana jedynie przez pracownika, który posiada odpowiednie uprawnienia UDT. Można ...
Szkolenia na prace wysokościowe Zapraszamy na szkolenia na prace wysokościowe w Kurso. Gdy chcą Państwo odbyć kurs wysokościowy, jesteśmy do dyspozycji. Dzięki uczestnictwu w naszych...